Çalıştığımız Kurum ve Kuruluşlardan Bazıları

çok daha fazlası… ulaşabildiğimiz her birey bizim için değerlidir.

üniversite, sürekli eğitim merkezi, dernek onaylı sertifika, uygulayıcı sertifikası, konferans, çalıştay, atölye, seminer, ücretsiz konferans, mesleki eğitim, beceri eğitimi, psikolojik danışman, pdr öğrencisi, çocukların gizli penceresi, resim yorumlama, resim analizi, çocuk resimleri, çocuk resimlerinin analizi, çocuk resimlerinin psikolojik analizi, psikanalitik analiz, pedagojik analiz, çocuk resim yorumlama, çocuk çizgilerinin anlamlar, çocuk resimlerinin anlamları, renklerin anlamları, renklerin dili, renk duygu ilişkisi, çocuk resim yorum, çizim testi, projektif çizim testleri, çizim analizi, psikolojik resim testleri, psikolojik resim analizi, dr. önder baltacı, Erdal hamarta, önder baltacı, Prof.dr. Erdal hamarta, konya, ankara, istanbul, Kırşehir, bursa, izmir, adana, trabzon, psikolojik danışman, psikolog, çocuk psikologu, pedagog, çocuk yaşam uzmanı, children’s hidden window, picture interpretation, picture analysis, child pictures, analysis of child pictures, psychological analysis of child pictures, psychoanalytic analysis, pedagogical analysis, child picture interpretation, meaning of child lines, meaning of child pictures, child picture interpretation, drawing test, projective drawing tests , drawing analysis, psychological picture tests, psychological picture analysis, dr. onder baltacı, Erdal hamarta, onder baltacı, Prof.Dr. Erdal hamarta, konya, ankara, istanbul, Kırşehir, bursa, izmir, adana, trabzon, psychological counselor, psychologist, child psychologist, pedagogue, child life specialist, Child drawing, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişim, çocuk gelişimci, çocuk gelişim uzmanları, okul öncesi öğretmeni, sınıf öğretmeni, social worker, child development, child developers, child development specialists, preschool teacher, classroom teacher, çocuk resim analiz,

Facebook
Facebook
Instagram